Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP PHÁT

Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Điện thoại: 0908.602.843
Địa chỉ: Đường 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
Lĩnh vực hoạt động chính: Cơ khí, (Cơ khí chế tạo)
Giấy đăng ký kinh doanh: 1101603126
Ngày cấp giấy ĐKKD: 7/11/2012
Cơ quan cấp giấy ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và thay đổi đăng ký lần 2 ngày 27/12/2016
Số giấy CN: 01/2017-DNKHCN
Ngày cấp giấy CN: 7/7/2017
Cơ quan cấp giấy CN: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
Quyết định hủy:
Ngày quyết đinh hủy:
Fax:
Email: hiepphatlongan@yahoo.com thuyduong110990@gmail.com
Tổng số vốn: 6000.00 (Triệu đồng)
Tài liệu kèm theo:
Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ