Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HUYỀN NĂNG

Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hòa
Điện thoại: 02723 723 210
Địa chỉ: Số 131, tỉnh lộ 825, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Lĩnh vực hoạt động chính: Công nghệ môi trường,Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ,Cơ khí, (Sản xuất gia công cơ khí, thu gom xử lý và tiêu hủy rác thải, nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật,)
Giấy đăng ký kinh doanh: 0312380886
Ngày cấp giấy ĐKKD: 7/31/2018
Cơ quan cấp giấy ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Số giấy CN: 04/2016-DNKHCN
Ngày cấp giấy CN: 9/23/2016
Cơ quan cấp giấy CN: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
Quyết định hủy:
Ngày quyết đinh hủy:
Fax:
Email: huyenvinh108.hoa@gmail.com; nlhuyennang@gmail.com; website: www.htgiangsan.com
Tổng số vốn: 200000.00 (Triệu đồng)
Tài liệu kèm theo:
Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ